Valokuvatorstain uusin haastesana on lasi. Fokus on nyt Kroatian kuvissa, joten sieltä valikoitui ylhäällä vuorenrinteen kylässä kävelyllä kuvattu klasi, jossa oli vielä klasipurkkiaki säilytykses.

A window