Kirjoitus suomeksi löytyy alempaa (linkki sinne).

This year's Blog Action Day is about Climate Change. In my opinion it's not sensible to argue what's the reason for this (human kind) but rather think what we can and should do about it.

Finnish Science-magazine Tiede (= Science in Finnish ^_^ ) had a special issue about future in the year 2030. There was also a list by Finnish writer Risto Isomäki of things that would already now be possible to do and that would affect a lot to global warming.

Here's some of his suggestions:

 • Plant a lot of big trees. They consume CO2 from the air very well, the big ones won't die in forest fires and certain species can produce food (nuts etc.) for people.
 • One third of current year's development aid to third world could buy thousand million sun-cookers to poor people. That way they wouldn't have to burn wood which now causes lot of air pollution and melts the ice on the mountains. This would require also biomass-solution for rainy days and evenings.
 • Create a GigaWatt sun-electricity power plant to Sahara. That would require a lot of industry to create solar cells, hence making those cheap enough for other use too (as currently different techniques are competing against each other and they all stay expensive because of that).
 • Manufacturing cement causes now 7-8 percent of current CO2-emissions and by 2030 the need of cement will probably double. There exists another type of cement that's cheaper and harder and produces only 10% of that CO2. Only Zeobond in Australia manufactures that new cement, but it should be used everywhere.
 • Eat less meat. Growing animals for food produces 30% of worlds CO2 - vegetables etc are more nature friendly.
 • Exploit special bacteria that can 'burn' organic waste without flames (like human body generates warmth) in heating buildings and handling waste. In that area there's a lot of new things to invent.
 • Geotermic power plants would produce 50% more electricity if instead of water they would pump CO2 into deep of Earth surface. At the same CO2 could be left there in a safe place out of our athmosphere. If next to a coal plant would be plant like this, the end result could be almost zero-emission power generation.
 • Flying produces 2% of mankind CO2-emissions, but the wate vapour trails that they left to the sky could be even ten times more heating to climate. Planning flight routes more sensible could reduce fuel consumption and cause less warming effect.

Let's hope that people having the power to make decisions wake up in time!
 

---------------------------

Tämän vuotinen 'Blogi-toimintapäivä' (Blog Action Day) on ilmastonmuutoksesta. Syystä väitteleminen (se on ihmiskunta) on aika turhaa, joten parempi katsoa mitä asialle voi ja kannattaa tehdä.

Tiede-lehden 2030-tulevaisuuserikoisnumerossa oli Risto Isomäen lista asioista, mitä hänen mielestään kannattaisi tehdä. Nämä ovat pääosin jo nykytekniikkaa, kunhan isot pojat vain tekisivät päätöksiä.

Osa ehdotuksistaan:

 • Kasvatetaan paljon isoja puita, jotka käyttävät hiilidioksiidia ja voivat tuottaa samalla ruokaa ihmisille. Tarpeeksi isot kestävät myös metsäpalot.
 • Kolmasosalla vuoden kehitysyhteistyörahoista ostaisi maailman köyhille miljardi aurinkokeitintä. Näin säästyisi puuta polttamiselta ja ilma puhdistuisi terveellisemmäksi pienhiukkasista, jotka samalla aiheuttavat jäätiköiden sulamista keräämällä auringonvaloa. Varavoimaksi tarvittaisiin esim Duudson-tyylisiä biomassakeittimiä sadepäiviin ja iltoihin.
 • Rakennuttamalla Gigawattisen aurinkokennovoimalan Saharaan saataisiin puhdasta sähköä, mutta samalla tuon vaatima kennojen massatuotanto tekisi aurinkokennot nykyistä halvemmaksi ja lisäisi käyttöä joka puolella.
 • Sementin valmistus tuottaa 7-8 prosenttia kasvihuonekaasusta ja tuotannon arvioidaan tuplaantuvan vuoteen 2030 mennessä. On olemassa kilpaileva sementtityyppi, joka on halvempaa ja kovempaa ja tuottaa vain 10% tuon nykyisen laadun päästöistä. Vain australialainen Zeobond tuottaa sitä tällä hetkellä, mutta kaikki käyttö pitäisi vaihtaa siihen.
 • Syödään kasvisruokaa - lihan kasvatus tuottaa nykyään 30% hiilidioksidipäästöistä, kasvikset paljon vähemmän.
 • Hyödynnetään lämpöä tuottavia bakteereja lämmitykseen ja biojätteen hajottamiseen. Tuolla alueella on vielä paljon löydettävää.
 • Geotermiset voimalat tuottaisivat n 50% enemmän sähköä, jos syvälle kuumaan kallioon pumpattaisiin veden sijasta hiilidioksidia. Samalla kalliokerroksiin voitaisiin sijoittaa hiiltä pois kierrosta. Jos hiilivoimalan vieressä olisi tälläinen, niin voitaisiin tuottaa sähköä nollapäästöisesti.
 • Lentäminen tuottaa 2% ihmisen hiilidioksidipäästöistä, mutta koneiden jättämät tiivistysjuovat voivat olla jopa kymmenkertainen ilmaston lämmitäjä päästöihin verrattuna. Lentoreittien järkevällä suunnittelulla koneiden polttoaineenkulutus ja ilmakehää lämmittävä vesihöyrypäästö voitaisiin minimoida.

Toivotaan, että oikeat päätökset tehdään ajoissa!