Kuvapäivässä aiheena on kolme asiaa - tässä käyttämättömiä hälytyskelloja ja ikkunoita.

Photo a day 24: three things