Kuvapäivässä aihe 21 piti hakea vähän kaukaa - 'joskus' vesi nousee aika paljon syksyllä. Laiturille tuolla keskellä voi olla vähän hankala päästä.

Photo a day 21: sometimes